Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Pedagogisk utveckling/Pedagogiska ledare och lärledare
Lyssna

Pedagogiska ledare och lärledare

Inom alla delar av förskolans och grundskolans verksamheter finns det en tydlig organisation för lärares och pedagogers utvecklingsarbete. Pedagogisk ledare och lärledare är nyckelpersoner i vår utvecklingsorganisation. Syftet är att skapa och driva förskole- och skolutveckling.

Förskolor

Varje avdelning har en pedagogisk ledare som ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet. Den pedagogiska ledaren har förskollärarutbildning eller motsvarade högskole/universitetsutbildning och finns fysiskt i verksamheten.

Den pedagogiska ledaren är väl förtrogen med och lojal emot förskolans styrdokument och har ett reflekterande förhållningssätt till sin egen och till andras praktik.

Varje förskolechef organiserar sina pedagogiska ledare. De pedagogiska ledarna träffas regelbundet tillsammans med förskolecheferna i ett övergripande nätverk för alla kommunens förskolor. Även fristående förskolor deltar.

Fritidshem

Varje fritidshem har en pedagogisk ledare som ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet. Den pedagogiska ledaren har förskollärarutbildning eller motsvarade högskole/universitetsutbildning och finns fysiskt i verksamheten.

Den pedagogiska ledaren är väl förtrogen med och lojal emot de styrdokument som finns för verksamheten och har ett reflekterande förhållningssätt till sin egen och till andras praktik.

De pedagogiska ledarna träffas regelbundet tillsammans med rektorerna  och barnomsorgschefen  i ett övergripande nätverk för alla kommunens fritidshem. Även fristående fritidshem kan delta.

Förskoleklasser

Förskoleklasserna ingår i respektive grundskolas lärledarorganisation.  För att ge pedagogerna i förskoleklasserna möjlighet att träffas och diskutera de frågor som är specifika för den verksamheten ordnar vi egna nätverksträffar en gång per termin. Då deltar rektorerna och barnomsorgschefen.

Grundskolan

Varje skola har en eller flera lärledare beroende på skolans storlek och omfattning. Lärledaren är utbildad och verksam som lärare och har lärledarutbildning.

Lärledaren ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt och hålla igång skolutvecklingsprocesser.  De ska leda sina kollegors lärande och blicka mot framtiden.

Varje rektor har en egen lärledarorganisation som utifrån från den egna skolans behov. Några gånger per år träffas alla lärledare för att diskutera övergripandefrågor eller för att delta i gemensam fortbildning, det sker även tillsammans med förskolans pedagogiska ledare.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 3 mars 2014

Kontakt