Lyssna

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) om du studerar på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Om du blir sjuk under studietiden måste du meddela Försäkringskassan.

Ansökan

Du ansöker om studiemedel på CSN:s hemsida. Du hittar en direktlänk till deras webbplats i högerspalten. Sök studiemedel i god tid. Du behöver inte invänta antagningsbesked från utbildaren. Skicka in en studieförsäkran till CSN i samband med kursstarten. Om du ändrar något i dina studier ska du direkt meddela det till CSN.

Alla pappersblanketter för att söka studiemedel på CSN har tagits bort. Du använder i stället tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor.

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan söka studiemedel för studier på 100% (minst 20 poäng per vecka), 75 procent (15-19 poäng per vecka) eller 50 procent (10-14 poäng per vecka). Studiemedel kan beviljas i efterhand högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit in till CSN.

Har du frågor om studiemedel kan du ringa till CSN på telefon 0771-276 000 eller gå in på deras webbplats.

Studiestartsstöd - nytt bidrag från 2017

Regeringen införde ett nytt bidrag för studier 1 juli 2017. Bidraget kallas studiestartsstöd. Syftet är att fler långtidsarbetslösa i åldern 25-26 år med stort utbildningsbehov på grundskole- eller gymnasienivå ska börja studera och därmed stärka sina möjligheter till arbete. Vill du veta mer kan du läsa om detta i högermenyn.

Bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Sjukskrivning och vård av barn

Om du blir sjuk under studietiden är det viktigt att du kontaktar Försäkringskassan. Detta är en förutsättning för att du ska få behålla studiestödet under sjukdomstiden. Det kan också ha betydelse för att få studiemedel i framtiden.

Lämna ett intyg på din sjukskrivning till utbildaren. Om du är hemma med sjukt barn anmäler du det till CSN.

Utbildning i svenska för invandrare - SFI

Du kan inte söka studiemedel för studier på SFI.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 10 december 2019

Kontakt


  • Samordnare Vuxenutbildningen
    SYV gymnasieskola & Vux
    Direkt: 0573-140 41
    Mobil: 076-622 60 44

    Personlig kontakt: Tisdagar 9-11 och onsdagar 13-15

Relaterade länkar

Nytt bidrag från 1 juli 2017