Lyssna

Särvux

Om du är vuxen med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har du möjlighet att läsa på Särvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Särskild utbildning på grundläggande nivå

Frivillig skolform

Särvux är en del av komvux och är en frivillig skolform. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är utvecklingsstörd eller har förvärvad hjärnskada rätt att delta i särskild utbildning på grundläggande nivå om man är: 

 • Bosatt i Sverige
 • Har fyllt 20 år andra kalenderåret
 • Saknar kunskaper
 • Har förutsättning att klara kursen

Kurser och kostnader

På särvux kan du läsa kurser motsvarande träningsskola och grundläggande nivå som bidrar till att öka din självständighet och delaktighet i vardagen. Kurser på gymnasial nivå styrs av efterfrågan och behov. Ibland finns yrkesinriktade kurser att söka. Utbildningen kostar ingenting. Du kan få betala för vissa läromedel eller utrustning, som till exempel arbetskläder eller lunchlåda.

När kan jag söka?

Många kurser startar i augusti varje år och avslutas i juni. Men Särvux har löpande intag i mån av plats. För att studera på Särvux skickar du in en ifylld ansökan. Det är viktigt att du lämnar kopior på betyg eller intyg från tidigare utbildningar.

Individuell studieplan

I samband med att du börjar studera upprättas en individuell studieplan för dig. Detta sker i ett inskrivningsmöte. Planen utgår från dina behov och förutsättningar. Du ska känna att du klara av målen så att du kan gå vidare i din kunskapsutveckling. 

Betyg eller intyg

Betyg sätts på alla genomgångna kurser. Betygssystemet är från E - A. Om du inte uppnår målen i en kurs får du intyg. På träningsskolenivå finns endast intyg.

Studieuppehåll eller studieavbrott

Om du har påbörjar en kurs eller en delkurs och uteblir från den under mer än tre veckor i följd anses du ha avbrutit din utbildning. Detta gäller inte om frånvaron har berott på sjukdom eller beviljad ledighet. Du kan göra studieuppehåll när som helst, om du behöver.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 5 maj 2021

Kontakt


 • Legitimerad Lärare
  Gymnasiesär/Särvux & Barn- och fritidsutbildningar
  Direkt: 0573-139 64

 • IKT-pedagog
  Legitimerad lärare Särvux
  Direkt: 0573-142 43

Dokument

Skolverket

Sjukanmälan

Vid sjukdom ska du meddela att du inte kommer. Skicka sms till 072-501 75 53 eller 072-208 49 93 innan klockan 9.30. Uppge namn och förväntade antal skoldagar som du uteblir från skolan.

Ledighetsansökan

Vid ledighet lämnas ansökan i god tid innan beräknad ledighet.

Ledighetsansökan