Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Trygghet och trivsel
Lyssna

Trygghet och trivsel

Alla barn och elever har rätt till en förskole- och skolmiljö som är fri från kränkningar och diskriminering. Det är nolltolerans i våra förskolor och skolor när det gäller kränkningar och diskriminering.

Värdegrund och trygghet ett dagligt arbete

Alla anställda i förskola och skola arbetar varje dag med värdegrunder och trygghet för att alla barn och elever ska ha en bra arbetsmiljö. Barnens skola ska vara en trygg plats där alla blir sedda och hörda. I skolan ska alla respekterar varandra och vara en del av arbetet med en god värdegrund.

Stöd i skol- och och diskrimineringslagen

Det systematiska arbetet med värdegrund och trygghet utgår från Skollagen och Diskrimineringslagen. All personal får kompetensutveckling och vi jobbar hela tiden med att utveckla vårt förhållningssätt och våra arbetssätt och metoder. 

Trygghetspersoner

Alla förskolor, grundskolor och fritidshem har utsedda trygghetspersoner.  Det är pedagoger och lärare vars uppgift är att se till att frågor om trygghet, demokrati och värdegrund finns med på dagordningen i alla viktiga forum i den egna förskolan / skolan.  

Likabehandlingsplaner

Alla förskolor, fritidshem och skolor har likabehandlingsplaner. Barn och elever kartlägger tillsammans med personalen den egna verksamheten för se vilka risker som finns. Det kan till exempel  vara den fysiska miljön som är otrygg eller det kan vara hård jargong mellan elever i en klass. Man analyserar riskerna och gör åtgärder som skrivs in i planen. Planen och åtgärderna  följs sedan upp med jämna mellanrum och utvärderas och görs om varje år.

Skolans val på schemat

Alla grundskolor och klasser har skolans val på schemat. Syftet är att göra eleverna delaktiga i arbetet mot kränkningar och diskriminering på ett systematiskt sätt. På skolans val finns det tillfälle att göra kartläggningar inför likabehandlingsplanen, även att följa upp åtgärder och utvärdera vad som gjorts. Där kan man också ta upp och diskutera det som är aktuellt för eleverna i klassen och på skolan ur ett normkritiskt perspektiv när det gäller demokrati och jämlikhet. Hur ser normen ut på våran skola?

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 9 juli 2020

Kontakt