Lyssna

Skolskjutsar

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts, du behöver inte ansöka om skolskjuts. Elever med särskilda behov av skolskjuts ska en ansökan göras inför varje nytt läsår.

Skolskjutsregler

Grundskola

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts under förutsättning att villkoren i skolskjutsreglementet är uppfyllt. Du behöver inte ansöka om skolskjuts, detta sköts av kommunen. Reglementet hittar du till höger på den här sidan. 

Särskola

Elever med särskilda behov av skolskjuts i grundsärskola ska ansökan göras inför varje nytt läsår, senast 31 maj. Ansökningsblankett hittar du här till höger.

Skolväg och avstånd

Med skolväg menas kortast väg mellan adressen ditt barn är folkbokförd på och skolan. Mellan årskurs 3 till 4 och årskurs 6 till 7 ökar avstånden. Detta kan innebära att ditt barn inte längre är skolskjutsberättigad.

Avstånd mellan hemmet och skola

 • Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 1 - 3: mer än 2 km
 • Grundskola åk 4 - 6: mer än 3 km
 • Grundskola åk 7 - 9 : mer än 4 km

Avstånd mellan hemmet och hållplats

Du ansvarar för att ditt barn kommer till och från hållplatsen. 

 • Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 1 - 3: mer än 2 km
 • Grundskola åk 4 - 6: mer än 3 km
 • Grundskola åk 7 - 9 : mer än 3 km
Rätten till skolskjuts gäller inte inom tätbebyggt område eller till och från fritidsverksamheter.

Skolbussar

Elevskjutslista

Alla elever som är berättigade till skolskjuts har en egen elevskjutslista som skickas hem inför varje nytt läsår.

Vänta på skolbuss

Skolbussarna kör efter tidsscheman utifrån skolornas start- och stopptider. Om ditt barn slutar tidigare en eller flera dagar i veckan blir det väntetid på skolan till bussen går hem. Håltimmar tas inte hänsyn till. 

Missat bussen

Om ditt barn missar bussen är det du som förälder som ansvarar för att eleven kommer till skolan. Kommunen står inte för eventuella extra kostnader som du får i samband med detta.

Sen eller utebliven buss på morgonen

Om bussen inte kommer kan den vara försenad eller ha blivit inställd. Om detta händer hittar du information gällande skoltrafiken på Värlmandstrafiks sida https://www.varmlandstrafik.se/aktuella-storningar-i-skoltrafiken/ för att ta reda på när bussen kommer eller om den är inställd. 

Linjetrafik parallellt med skolbussar

Ditt barn kan bli hänvisad att åka skolskjuts med ordinarie linjetrafik. Värmlandstrafiks linjebussar 104, 700, 702 samt Västtrafiks linjebuss 755 går enligt tidtabellerna parallellt med entreprenörsbussarna. Deras tidtabeller hittar du på respektive webbplatser. Eventuella störningar i linjetrafiken meddelas i länken Trafikläget för tåg och buss.

Ansökan om skolskjuts

Senast 31 maj inför varje läsår

Det finns tillfällen där du kan ansöka om skolskjuts för ditt barn. Ansökningsblankett hittar du här till höger.

Växelvis boende

Kommunen är skyldig att pröva behovet av skolskjuts om ditt barn har växelvis boende. Boendeformen ska vara ett fast arrangemang som är förankrat i lagstiftningen. Det betyder att barnet är folkbokförd i sitt skolområde och vistas ungefär lika mycket samt har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Årjängs kommun.

Val av annan skola

Du kan ansöka om skolskjuts för ditt barn i mån av plats. Om din ansökan beviljas åker barnet med ordinarie turer och hållplatser till dess att du meddelas om annat. Sådan förändring kan ske mitt under pågående termin och med kort varsel.

Särskild omständighet

Du kan ansöka om skolskjuts vid särskild omständighet. Beslut fattas av Barn- och utbildningsnämnden.

Dina personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter.

 

för att ta reda på när bussen kommer eller om den är inställd

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 18 februari 2021

Vid frågor kontakta


 • Skolskjutshandläggare
  Direkt: 0573-142 06
  Box 906
  672 29 Årjäng

  mån-tors 08.00-13.30

Mer information

Värmlandstrafik

Tidtabellen gäller från 13 dec 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 dec 2021.

Västtrafik

Linje 755

Trafikstörningar

Om skolbussen inte kommer sök information på Värmlandstrafiks hemsida för att ta reda på när bussen kommer eller om den är inställd.

http://varmlandstrafik.se

Film om skolskjuts

Här kan du titta på tre korta filmer som vänder sig till barn mellan 6-12 år som ska börja åka skolskjuts.

Före resan