Lyssna

Grundsärskolan

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Särskola på grundskolenivå

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011. Grundsärskola finns vid Nordmarkens skola. 

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 18 mars 2019

SKOLVERKET