Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Gymnasieskola/Studiebidrag och inackorderingstillägg
Lyssna

Studiebidrag och inackorderingstillägg

När du studerar på en grundskole- eller gymnasieutbildning får du studiebidrag till och med vårterminen du fyller 20 år. Det är Centrala studiestödsnämnden som betalar ditt bidrag. Det finns olika bidrag att ansöka om.

Barnbidrag blir till studiebidrag när du börjar på gymnasiet.
För läsåret 21/22 ansöker man om inackorderingstillägg via kommunens E-tjänst. Vårdnadshavare kan söka för sina barn och man måste ha ett BankID för att kunna söka. 

Studiehjälp

Centrala studiestödsnämnden

Studiehjälp betalas ut av Centrala studiestödsnämnden. CSN består av flera olika typer av bidrag:

  • studiebidrag
  • lärlingsersättning
  • extra tillägg

Studiebidrag

När du börjar studera på gymnasiet får du automatiskt studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden. Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget.

Lärlingsersättning

Lärlingsersättning är ett bidrag för måltider och resor som den studerande kan få när han eller hon är lärling på en arbetsplats. För att få lärlingsersättning måste den studerande gå på en lärlingsutbildning i gymnasieskolan där delar av utbildningen är på en arbetsplats. Den studerande måste ha ett utbildningskontrakt för att kunna få lärlingsersättning. Läs mer om detta på CSN:s webbplats.

Extra tillägg

Om du och din familj behöver mer pengar än studiebidraget kan du söka extra tillägg. Hur mycket du kan få beror på din och din familjs ekonomi. 

Läs mer om de olika bidragen på CSN:s webbplats. Du hittar en direktlänk i högermenyn.

Inackorderingstillägg

För dig som studerar på annan ort

Du kan få inackorderingstillägg om du ska studera på en annan ort än din hemort. Det måste du söka för att få. Då gäller följande:

  • Du har ett boende eller är inackorderad, utanför föräldrahemmet.
  • Om restiden mellan skolan och föräldrahemmet är minst två timmar per dag.
  • Det program och den nationella inriktning du läser finns inte på din hemort eller inom två timmars resväg från din hemort.

Sök i din hemkommun

Inackorderingstillägget söker du i din hemkommun när du studerar i en kommunal skola.

För läsåret 21/22 ansöker man om inackorderingstillägget via kommunens E-tjänst. Länk till tjänsten hittar du i högermenyn på den här sidan. Tjänsten öppnar under dagen den 9 augusti. För att ansöka måste du ha ett Bank-ID, Säkerhets-ID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn.

Observera att utbetalning av bidraget inte sker till omyndig elev. Ange därför en vårdnadshavare som betalningsmottagare om eleven vid ansökan inte fyllt 18 år. Ändring av betalningsmottagare kan ske i efterhand när eleven fyllt 18 år, vi ber dig då kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbetalning

Inackorderingstillägget betalas ut under fyra månader på hösten och fem månader på våren genom Sparbankernas utbetalningssystem (SUS). Kolla med din bank så att ditt konto är anslutet. I annat fall registrerar du det enkelt på Swedbanks hemsida. Länk hittar du till höger.

Sök hos CSN

När du studerar vid folkhögskola, fristående skola, riksinternatskola och vid utlandsstudier söker du inackorderingsbidrag hos CSN. Blankett hittar du i länken till höger.

Dina personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2021

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Centrala Studiestödsnämnden