Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Gymnasieskola/Reseersättning och busskort
Lyssna

Reseersättning och busskort

Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns och vad som gäller busskort för gymnasieelev. Du ansöker och kvitterar ut ditt kort i hemkommunen. Gymnasiekortet kan fås som ett plastkort eller digitalt via app och gäller sju dagar i veckan på linjetrafik.

ungdom väntar på buss vid vägkanten
Från och med höstterminen 2021 ansöker du om busskort via en e-tjänst och får ett digitalt busskort i Värmlandstrafiks app. För att ansöka måste du ha ett BankID, ett SäkerhetsID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn.

Ansökan och hämtning av busskort

Gymnasiebusskort ansöker du från och med höstterminen 2021 via kommunens E-tjänst. Tjänsten öppnar för ansökan under dagen den 9 augusti. För att ansöka måste du ha Bank-ID, Säkerhets-ID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn. I e-tjänsten kan man välja om man vill ha ett plastkort eller få kortet direkt i en app.

Giltighet

Gymnasiekortet gäller på vanlig linjetrafik, hela dygnet sju dagar i veckan. Kortet gäller inte på jullovet och sommarlovet. På Värmlandstrafiks egen webbplats kan du läsa mer om de regler som gäller.

Kortet är elektroniskt

Gymnasiekortet är elektroniska. Broschyren "Din gymnasieladdning på Värmlandskortet" ger dig mer information om vad som gäller för kortet. Du hittar broschyren i högerspalten eller på Värmlandstrafiks egna webbplats.

Reseersättning

Villkor

Reseersättning kan utgå till dig om du uppfyller följande villkor:

  • under 20 år
  • minst 6 km mellan bostad och skola
  • ej inackorderad
  • heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå
  • utbildningens längd ska vara minst 8 veckor

Det finns tre typer av reseersättningar

  1. Färdbevis - gymnasiekort är det som utgår i första hand om eleven har möjlighet att använda kollektivtrafik.
  2. Färdbevis + anslutningsbidrag - eleven har minst 6 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.
  3. Kontant bidrag - eleven kan inte använda kollektivtrafik eller - eleven har mer än 10 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.

Ansökan

Du ansöker om reseersättning via blanketten i högermenyn. Den skickar du till adressen som finns på blanketten.

Dina personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2021

Kontakt

E-tjänst

Blankett för ansökan om

Resebidrag

Gå direkt till

www.varmlandstrafik.se

mer från Värmlandstrafik

Broschyr om gymnasieladdning