Lyssna

Elevhälsan i gymnasieskolan

Du ska må bra och trivas i skolan. Elevhälsan på Årjängs gymnasieskola arbetar förebyggande och ger vägledande stöd till dig.

Helhetssyn

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan på Årjängs gymnasieskola fokuserar på att få dig som gymnasieelev att må bra genom förebyggande och åtgärdande arbete. Hälsoteamet arbetar tillsammans med rektor och annan personal för en helhetssyn på din studiesituation. Elevhälsan gör hälsokontroller, erbjuder tips och stöd om studieteknik och hjälper dig med vägledning om olika studieinriktningar eller yrkesvalsfrågor. Du kan också vända dig till Elevhälsan om du går igenom en jobbig situation eller behöver någon att prata med.

I Elevhälsan ingår:

 • skolkurator
 • skolsköterska
 • specialpedagog
 • studie- och yrkesvägledare
 • rektor

Kränkande behandling & diskriminering

Årjängs gymnasieskola arbetar efter en plan mot kränkande behandling & diskriminering som beskriver hur skolan ska jobba. Planen hittar du till höger på den här sidan.

Alkohol och droger

Alla elever och personal på Årjängs gymnasieskola ska känna sig trygga och fria från drogernas negativa konsekvenser och budskap. I skolans alkohol- och drogpolicy kan du läsa hur skolan arbetar med detta.

Rökfri skola

Gymnasieskolan arbetar med rökfri skoltid. Det innebär att elever, personal och besökare inte brukar cigaretter eller e-cigaretter under skoldagen. Vill du veta mer kan du ladda ner hela skolan tobakspolicy som du hittar i sin helhet till höger.

Krishantering

Krisplanen beskriver skolans rutiner för hantering vid akuta kriser. Skolans krisplan tittar du till höger.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 3 september 2021

Vi i elevhälsan


 • Rektor
  Årjängs gymnasieskola & vuxenutbildning
  Direkt: 0573-142 24

 • Kurator
  Direkt: 0573-142 62

  mån-fred 8.00-16.00


 • Samordnare Vuxenutbildningen
  SYV gymnasieskola & Vux
  Direkt: 0573-140 41
  Mobil: 076-622 60 44

  Personlig kontakt: Tisdagar 9-11 och onsdagar 13-15


 • Specialpedagog
  Direkt: 0573-140 43

  mån-fred 8.00-12.00


 • Skolsköterska , åk 7-9, Svensbyn, ÅGY
  Direkt: 0573-138 22

Dokument