Lyssna

Gymnasiebibliotek

I gymnasieskolans bibliotek hittar du en unik studiemiljö med hela världens kunskap samlat i ett rum. Här finns både modern teknik, litteratur och tidningar. Vår skolbibliotekarie finns till hands för dig en gång i veckan.

Mångsidigt rum

Du kommer att vistas många gånger i skolbiblioteket på olika sätt under din studietid. Bibliotekarien kan hjälpa dig att hitta litteratur eller information som inte finns i bokhyllorna. Lärarna har ibland undervisning här och det är ett bra rum att arbeta med egna studier i eller arbeta tillsammans i grupp.

Skolbibliotekarien kan hjälpa dig

  • att söka och få tag i den litteratur och information du behöver i skolarbetet eller för eget intresse och kan låna in material från andra bibliotek
  • om du av någon orsak har svårt för att läsa tryckta böcker och istället behöver talböcker
  • har tillgång till litteratur på utländska språk, lättläst eller tryckt med stor stil, inläst på cd eller e-bok
  • kan handleda om källkritik
  • ger biblioteksintroduktion till grupper och enskilda
  • tar gärna emot inköpsförslag
  • har tillgång till vissa databaser

Bibliotekariens arbetstider

Bibliotekarien finns tillgänglig på skolan varje tisdag kl 8.30 till 12.00. Övrig tid finns hon på Årjängs folkbibliotek.

Stationära datorer

Det finns 4 stationära datorer för elevarbete i biblioteket. Det finns också ett trådlöst nätverk för alla elevers bärbara laptoppar. Tänk på att du lämnar bibliotekets datorer och annan teknisk utrustning i det skick du själv önskar hitta den.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 2 februari 2021

Kontakt

Kommunens bibliotek