Lyssna

Skolstart vårtermin 2021

Här hittar du information kring skolstarten för vårterminen 2021

Distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

1 februari - 1 april

I perioden 1 februari till och med 1 april kommer fler elever att få komma till skolan, men det ska fortfarande vara en kombination av distans och närundervisning. Ett schema för vilka elevgrupper som är på skolan vilka dagar finns på skolans plattform ItsLearning och delas av lärare på Teams.

Det är av stor vikt att alla respekterar skolans regler som bygger på folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 • stanna hemma om du är sjuk 
 • håll avstånd
 • tvätta eller sprita händerna  

Vi ser fram emot att träffa er igen! Rektor med personal 

Vid minsta symtom på förkylning skall man stanna hemma

Vissa undantag i distansundervisningen

Undervisning som inte kan utföras genom distansundervisning är undantagna och får genomföras i skolans lokaler. Dessa undantag gäller för:

 • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • Examinationer som inte går att genomföra på distans
 • APL genomförs efter riskbedömning har gjorts med arbetsplatsen
 • Elever på introduktionsprogrammet, inklusive språkintroduktionen
 • Gymnasiesärskolan
 • Enstaka elever som bedöms få klassrumsundervisning

Undervisningen kommer se olika ut beroende på program

Undervisningen kommer att anpassas efter varje program för att tillgodose elevernas måluppfyllelse.

Åtgärder vid vuxenutbildningen

· Undervisningen sker i så stor utsträckning som möjligt på distans

· APL genomförs efter riskbedömning har gjorts med arbetsplatsen

Generell information kring vårterminen 2021

Ågy följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tagit fram för att motverka smittspridningen. Detta innebär att elever och personal uppmanas att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
 • Klassrummen ska vädras mellan varje lektion
 • Handsprit och ytdesinfektion finns i alla klassrum samt gemensamma ytor
 • Elever går till skolmatsalen vid särskilda tider som tillfälligt är utökad

Vad händer om flera fall av smitta förekommer i en grupp elever?

Skolan kontaktar Smittskydd Värmland för råd om hur vi ska agera och vilka åtgärder som är lämpliga för att stoppa eventuell smittspridning. En sådan åtgärd kan vara att gruppen/klassen under en tid får distansundervisning. Det informeras inte om en enskilds persons sjukdom precis som vid andra sjukdomstillstånd.

Nationella prov våren 2021

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Det tar mycket tid att organisera nationella prov och skolorna är hårt ansträngda under pandemin. Skolverket önskar därför att lämna möjlighet för mer undervisning. Skolverket kommer att ge stöd till skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd. För SFI och vuxenutbildningen på gymnasial nivå gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 8 februari 2021

Kontakt

Skolans plattformar

Mer information om covid-19