Lyssna

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i alla traditionella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den nya, gymnasiala lärlingsutbildningen är minst hälften av utbildningen arbetsplatsförlagd.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du kan läsa yrkesprogrammen som skolförlagd utbildning med minst 15 veckors praktik under din sammanlagda studietid. Sedan den nya skollagen GY11 kan du också välja att läsa din gymnasieutbildning som lärling. Då tillbringar du halva utbildningstiden ute i arbetslivet där du lär dig hur branschen fungerar.

Yrkesprogram

Om du väljer att läsa något av våra yrkesprogram kommer du tillbringa sammanlagt 15 veckor ute på praktik. Detta kallas för APL - arbetsplatsförlagt lärande.

Lärlingsutbildning

Från och med hösten 2011 är lärlingsutbildning ett valbart alternativ för dig som väljer inom gymnasieskolans yrkesprogram. Lärlingsutbildning har samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagt program. Men minst halva studietiden ska du vara ute på en eller flera arbetsplatser. För att söka till lärlingsutbildning måste du ha grundläggande behörighet.

Ekonomi

Du kan bli berättigad till olika ekonomiska ersättningar under din studietid.

  • Matersättning
  • Tillfälligt inackorderingstillägg
  • Praktikresor

I blanketten Information inför praktik/APL står det vad som gäller och hur du gör. Samtliga blanketter som du behöver att söka ersättning med finns som länkar till höger på den här sidan.

Dina personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 8 februari 2021