Lyssna

Gymnasieskola

I Årjängs kommun finns det en kommunal gymnasieskola. Du kan börja i gymnasiet till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller tjugo år.

En gymnasial utbildning är oftast grunden till fortsatta studier och ett bra arbete.

Gymnasieutbildning

Efter du har avslutat grundskolan har du rätt till en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger dig en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det finns 18 nationella program. Tolv är yrkesprogram och sex är högskoleförberedande program. Dessutom finns det fyra introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Behörighet

Behörighetskrav för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vill du veta mer - gå till sidan Betyg och behörighet.

Gymnasiesärskola

Till gymnasieutbildningen räknas också gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program i Sverige. Det finns också individuella program för dig som behöver en utbildning som är anpassad utifrån dina egna förutsättningarna.

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans styrdokument finns på skolverkets hemsida. Länk till Skolverket hittar du till höger på den här sidan.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 17 september 2020

Kontakt


  • Verksamhetschef
    Barn och Utbildning
    Direkt: 0573-142 01