Lyssna

Specialpedagog

Specialpedagogens arbetsuppgifter – förskoleklass till årskurs 9

Övergripande:

  • Specialpedagogen arbetar i team tillsammans med psykolog, kurator skolsköterska och studie-och yrkesvalslärare.
  • Deltar i elevvårdskonferenser.

Elevstöd:

  • Arbetar med råd och stöd kring pedagogiska frågor och är en samtalspartner för föräldrar, pedagoger och skolledning.
  • Gör pedagogiska kartläggningar och observationer och analyserar elevens svårigheter på organisations, grupp- och individnivå.
  • Har pedagogisk handledning i grupp och enskilt.
  • Är behjälplig vid upprättande av åtgärdsprogram.
  • Gör läs- och skrivutredningar.
  • Bistår rektor vid särskoleinskrivningar.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 september 2018

Specialpedagoger