Lyssna

Skolsköterska

Till skolsköterskan och till vår skolläkare kan du vända dig för frågor om ditt barns hälsa. Att besöka oss är gratis och alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Vi har tystnadsplikt. Du som är elev kan alltid själv kontakta oss.

Syfte med elevhälsovården

Syftet med elevhälsovården är att följa elevens utveckling samt bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Ett särskilt ansvar tas för elever speciellt hotade i sin hälsa och ungdomar med funktionsnedsättning

Uppdrag

  • förebyggande hälsoarbete och egenvård
  • mottagning för elever som önskar hjälp med enklare sjukvård, rådgivning och stödsamtal
  • erbjuda hälsosamtal / hälsoundersökningar och planera skolläkarundersökningar
  • utföra vaccinationer enligt socialstyrelsens nationella program
  • verka för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan
  • tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • bistå med information vid medicinsk problematik
  • medverka i skolans hälsopedagogiska arbete

 Ansvar

  • Att utifrån eget medicinskt yrkesansvar bedriva omvårdnad/elevhälsoarbete med inriktning mot en förbättrad hälsa bland barn och ungdomar.
  • Att bedriva ett hälsofrämjande arbete med socialmedicinsk inriktning med hänsyn till elevens fysiska och psykosociala miljö.
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 september 2018

Skolsköterskor