Lyssna

Skolkurator

Skolkuratorn är skolans socialarbetare. Skolkuratorn hjälper om barn eller ungdomar har problem med skolgången, kamratförhållandena eller om det inträffar förändringar i deras liv. En ung person kan få hjälp av skolkuratorn också i frågor som gäller hans eller hennes eget liv och utveckling.

Uppdrag:

Att verka för barns och ungdomars hälsa där barnets miljö i hem och skola samt sociala och psykosociala faktorer beaktas.
 

Metod:

  • konsultation och handledning till elever, föräldrar och skolpersonal i sociala och psykosociala frågor
  • samtalsstöd till elever
  • sakkunnig i krissituationer
  • förebyggande och rådgivande verksamhet
  • specialist på social lagstiftning
  • samverkan med andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar
  • ingår i skolans elevhälsoteam
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 september 2018

Kuratorer