Lyssna

Övrigt

Verksamhetsbild

Blöjor

Vårdnadshavare måste själv ha med sig blöjor till sitt barn.

Sekretess

Sekretess gäller i kommunal verksamhet för uppgift om enskild persons förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att uppgiften rör eller någon närstående lider skada.

Personal i fristående förskolor har tystnadsplikt.

Att barnet har en placering vid en viss verksamhet är en offentlig uppgift som lämnas ut, såvida inte barnet har skyddade personuppgifter.

Föräldrasamverkan

När ditt barn börjar förskolan får du och ditt barn en god introduktion. En tid efter inskolningen blir du inbjuden till ett uppföljningssamtal där du har möjlighet att få mer information och ställa frågor.

Under ditt barns förskoletid kommer du årligen bli inbjuden till utvecklingssamtal, föräldramöten och andra trevliga tillställningar som sommarfester och liknande.

Varje förskola strävar efter att skapa goda relationer med dig som förälder, den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar är betydelsefull. Du har också alltid möjlighet att kontakta din avdelning och förskolechef om du har frågor och funderingar.

Edwise är en lärportal som alla förskoleavdelningar använder. Där lämnar du som förälder in schema och inkomstuppgifter. I Edwise finns också ett forum där du som förälder blir inbjuden och där kan du läsa om ditt barns verksamhet och följa vad ditt barn upplever på förskolan genom en blogg.

Anmälningsplikt

Personalen inom förskoleverksamhet är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Detta gäller även dem som arbetar inom enskilt bedriven verksamhet

Olycksfallsförsäkring

Barnet omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring när det är placerat inom förskoleverksamheten, oavsett om den är kommunal eller fristående. Försäkringen gäller dygnet runt och omfattar skador som barnet får på grund av olycksfall. Observera att försäkringen inte omfattar sjukdomsfall!

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 januari 2018

Kontakt

Olycksfallsförsäkring