Lyssna

Vistelsetid

Följande regler gäller för:

Inskolning

Barnet är inskrivet på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen från den dag som står angivet på placeringsbeskedet. För att vårdnadshavare och barn ska få en så trygg och bra start som möjligt bör vårdnadshavare vara tillsammans med barnet cirka 2 veckor. Den första av dessa veckor är avgiftsfri.

Öppettider

Förskoleverksamheten har öppet 06.30 - 18.30 om omsorgsbehov finns. Vissa avvikelser kan förekomma, men ramtiden är 12 timmars öppethållande.
Avdelningarna samarbetar kring öppning, stängning, lov m.m.

Barnens schema

Tillsynsbehovet styr barnens vistelsetid. För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning krävs att schema lämnas över barnets vistelsetid. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas. Tiden räknas från du lämnar till du går hem. Får du förändringar i ditt schema ska du omedelbart ändra detta i appen och kontakta din förskola/fritidshem. 

Om du studerar på distans har du rätt att lämna ditt barn 08,30-15,00. Har du en överenskommelse med t.ex univeritetet om andra tider pratar du med din förskola så ni kan lägga upp schema enligt detta.

Jobbar du nattskift har du tid till kl 15,00.

Vid enhetens planering av verksamheten förutsätts att barnen är lediga från barnomsorgen under 4–5 veckor under ett år på samma sätt som vårdnadshavare normalt har semester.

Det finns inte något fastställt antal på hur många barn som maximalt får finns på varje avdelning. Antalet beror på barnens ålder, lokalernas storlek, barnens vistelsetider och behov, samt efterfrågan av platser.

Sommaröppna förskolor

Under sommaren reduceras verksamheten på grund av semester. Det finns dock alltid någon förskola öppen i kommunen för dem som behöver ha barnomsorg. Planeringen av sommarens verksamhet sker redan under våren och vårdnadshavare får ange sitt behov av omsorg. Vårdnadshavarna uppmanas att så noggrant som möjligt ange barnomsorgsbehovet så att rätt bemanning kan planeras! Det är inte personal från varje förskola som representeras på de sommaröppna förskolorna. För att bli beviljad en plats om du får sommarjobb eller går på timma ska du lämna in arbetsgivarintyg eller anställningsbevis och schema från arbetsgivaren till BUN

Stängningsdagar

Några dagar per år samlas all personal för utvärdering- och kompetensutvecklingsdagar.  Det är av stort värde att så många av personalen som möjligt kan närvara. Under dessa dagar samordnas verksamheterna på samma sätt som under sommarsemestern. Det betyder att de föräldrar som behöver barnomsorg under dessa dagar kan behöva lämna sitt barn på annat ställe än det ordinarie. Information om vilka dagar som är kompetensutvecklingsdagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 januari 2021

Kontakt