Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Barnomsorg/Förskolor/Regler och villkor för förskoleverksamheten
Lyssna

Förskoleverksamheten

Verksamhetens uppgift är erbjuda barn mellan 1 och 6 år pedagogisk verksamhet. Förskoleverksamheten ska utgå från varje barns behov.

Pedagogisk verksamhet

Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben - omsorg, lärande och lek. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att skapa en lekmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans. Trygghet och utvecklande erfarenheter är grundbulten för lek.

Barn under 1 år kan bara erbjudas förskola om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Det ska finnas personal i förskolan med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngruppernas storlek ska ha en lämplig sammanställning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga.

Förskolans verksamhet ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 9 juli 2020

Kontakt

Här kan du läsa mer om: