Lyssna

Avgifter

Årjängs kommun tillämpar maxtaxa inom skolbarnomsorgen.

Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs de som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Det är endast inkomst och skattepliktiga ersättningar som är avgiftsgrundande. Inkomst från annat land ska uppges.

  • Avgift ska betalas 12 månader per år
  • Högsta avgiftsgrundande inkomst är 50 340 kronor per månad
  • Betalning sker för innevarande månad.
  • För den månad barnet börjar respektive slutar betalas avgift för de dagar som barnet är inskrivet
  • Inkomstförändringar ska anmälas omgående
  • Om ingen inkomstuppgift lämnas uttas högsta avgift
  • Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgiven inkomst exempelvis hos arbetsgivare
  • Om betalningen inte sker efter påminnelse och krav måste sändas uttas en avgift för inkassokrav. Även dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen.
  • Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.
  • Fristående huvudmän beslutar själv om vilken avgift som de debiterar

                          Skolbarnsomsorg

Barn nr 1                        2 procent av hushållets inkomst – max 1007 kr/mån

Barn nr 2                        1 procent av hushållets inkomst – max 503 kr/mån

Barn nr 3                        1procent av hushållets inkomst – max 503 kr/mån

Barn nr 4 osv.                 Ingen avgift

Avgift för tillfälligt placerade skolbarn.

Avgift för tillfälligt placerade skolbarn så kallade feriebarn, under lov är 55 kronor per dag och barn.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 januari 2021

Kontakt

läs mera om:

blanketter