Lyssna

Regler för vistelsetiden i skolbarnsomsorgen

För barn som vistas inom skolbarnomsorgen gäller vissa regler om till exempel inskolning, schema och liknande.

Inskolning

Barnet är inskrivet i skolbarnomsorgen från den dag som står angivet på placeringsbeskedet. Inskolning sker i samråd med verksamheten, en veckas inskolning är gratis.

Öppettider

Verksamheterna har öppet 06.30 – 18.30 om omsorgsbehov finns. Vissa avvikelser kan förekomma, men ramtiden är 12 timmars öppethållande.

Barnens schema

Tillsynsbehovet styr barnets vistelsetid.

För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning krävs att schema lämnas över barnets vistelsetid. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas. Även skoltiderna ska anges.

Vid enhetens planering av verksamheten förutsätts att barnen är lediga från skolbarnsomsorgen under 4–5 veckor under ett år på samma sätt som vårdnadshavare normalt har semester.

Sommaröppen verksamhet

Under sommaren reduceras verksamheten på grund av semester. Det finns dock alltid någon verksamhet öppen i kommunen för dem som behöver ha skolbarnsomsorg. Planeringen av sommarens verksamhet sker redan under våren och vårdnadshavarna får ange sitt behov av omsorg. Vårdnadshavarna uppmanas att så noggrant som möjligt ange behovet så att rätt bemanning kan planeras.

Observera att det schema som vårdnadshavaren lämnar  till verksamheten inför sommaren inte är en uppsägning om platsen inte ska utnyttjas efter sommaren

Kompetensutvecklingsdagar

Några dagar per år samlas all personal för kompetensutveckling- och studiedagar.
Det är av stort värde att så många som möjligt kan närvara. Under dessa dagar samordnas verksamheterna på samma sätt som under sommarsemestrarna. Det betyder att de föräldrar som behöver skolbarnsomsorg under dessa dagar kan behöva lämna sitt barn på ett annat ställe än normalt. Information om vilka dagar som är kompetensutveckling- och studiedagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna.

Skolskjuts

Skolskjuts beviljas inte för barn som deltar i skolbarnsomsorgen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 mars 2017

Kontakt