Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Barnomsorg/Fritidshem/Regler och villkor för fritidshem
Lyssna

Regler och villkor för fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshem

Det ska finnas personal i skolbarnsomsorgen med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem. Ett fritidshem bedrivs normalt i speciella fritidshemslokaler i anslutning till en grundskola.

Det finns inte något fastställt antal på hur många barn som maximalt får finnas på varje fritidshemsavdelning. Antalet beror på barnens ålder, lokalernas storlek, barnens vistelsetider och behov samt efterfrågan av platser. Avdelningarna samarbetar kring öppning, stängning, lov med mera.

Skolverket har gett ut allmänna råd som fritidshemmen arbetar utifrån.

Fritidshem bedrivs av kommunen eller av en enskild huvudman (bolag, förening)

Som förälder vill vi att man alltid känner sig välkommen till våra verksamheter. Ju äldre barnen blir desto mer ansvar får de vilket ofta innebär att föräldrarna inte längre kommer och hämtar sina barn utan att de går hem själva. Verksamheterna uppskattar om föräldrarna kommer och besöker sitt barn i verksamheten då och då så att personalen får en möjlighet till kontakt med er.

Administrationen av placeringarna sköts av Utbildningskontoret, BUN.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 maj 2017

Kontakt