Lyssna

Lotterier

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Föreningen får då arrangera lotterier för höst tjugo prisbasbelopp under en treårsperiod.

Registrering

En ideell förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst tjugo prisbasbelopp under en treårsperiod. Kommunen är ansvarig för kontrollen. Blanketter finns att hämta via länk eller hos Medborgarservice i kommunhuset. Ifylld blankett returneras till ansvarig handläggare för registrering och beslut om tillstånd.

Till ansökan ska föreningen bifoga:

 • protokollsutdrag från beslut att söka lotteritillstånd
 • protokollsutdrag från beslut om utsedd lotteriföreståndare.
 • protokollsutdrag om förslag på kontrollant.
 • aktuella föreningsstadgar (vid första ansökan)

Hantering av personuppgifter

Uppgifter som föreningen lämnar förs in i ett dataregister med syfte att handlägga lotteriets ansökan. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.

Lotteriformer

Registreringslotteri § 17

Ideell förening kan erhålla registreringslotteri, som omfattar ett generellt tillstånd under tre år och för max 20 basbelopp. Inom detta lotteri startas och slutförs olika dellotterier efter godkännande av lotterikontrollanten.

Tillståndsfria lotterier enligt § 19 och § 20

Under vissa förutsättningar får lotterier anordnas utan tillstånd. Här gäller dock bestämda regler angående lottpris, vinster med mera.
Kontakta ansvarig handläggare för samråd.

 • En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

 • Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Spelinspektionens uppdrag i korthet
 Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.
Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Källa: Spelinspektionens webbplats

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 14 december 2018

Kontakt


 • Kultur- och fritidschef
  Direkt: 0573-141 33
  Storgatan 66
  Box 906
  672 29 Årjäng

Blanketter och personuppgifter

Goda råd