Lyssna

Bilda förening

Har du tänkt att bilda en förening? Här får du lite information om att komma igång.

händer möts

Första mötet

Kalla samman intresserade till ett första möte. Annonsera på anslagstavlor och eventuellt i tidningen så att så många som möjligt kommer på mötet.

På detta möte, som kallas konstituerande möte, bildas en tillfällig styrelse, så kallad interimstyrelse. Denna styrelse skall fungera fram till det första ordinarie årsmötet och ska bland annat ta fram förslag till stadgar, förslag på personer som kan sitta i den framtida styrelsen, förslag på revisorer, precisera verksamheten, kalla till årsmötet mm.

Stadgar

Som stadgar kan man använda Riksidrottsförbundets normalstadgar.

Styrelse

En styrelse bör bestå av ett udda antal och minst fem personer som är ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, och en övrig ledamot.

Revisorer

Det ska finnas två revisorer och en eller två revisorssuppleanter. Dessa ska granska föreningens räkenskaper.

Årsmöte

Årsmötet beslutar bland annat om stadgar, val av ordförande och övriga i styrelsen, val av revisorer, vilket riksförbund föreningen ska tillhöra och firmatecknare som är den personen som får handskas med föreningens ekonomi.

Konto

Sekreteraren gör en kopia på den paragrafen som innehåller beslutet om firmatecknaren, tar med det till banken och ordnar ett bank- eller plusgirokonto.

Godkännande som ungdomsförening

Föreningen kan ansöka om godkännande som ungdomsförening hos Kultur- och Fritidsnämnden om den har minst tio medlemmar i åldern 5-25 år, godkända stadgar och är ansluten till godkänd riksorganisation. Annan lokal förening som uppfyller kraven kan få dispens efter prövning av Kultur- och Fritidsnämnden.

Startstöd och föreningsstöd

Om föreningen blir godkänd av Kultur- och Fritidsnämnden så beviljas ett startstöd på 1 000 kronor, och när föreningen har kommit igång med verksamheten så kan den söka de andra  föreningsstöden hos Kultur- och Fritidsnämnden.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2020

Kontakt


  • Kultur- och fritidschef
    Direkt: 0573-141 33
    Storgatan 66
    Box 906
    672 29 Årjäng

Stadgar för idrottsförening