Lyssna

Parkering

Vårt mål är att skapa en säker trafikmiljö med god tillgänglighet för alla våra trafikanter. Regler för parkering är något som berör många, och det kan vara svårt att veta vad som gäller. Framförallt gäller det att inte parkera så att man hindrar trafiken, framkomligheten och sikten.

Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria, observera dock att vissa parkeringar har en tidsbegränsad parkeringstid. All parkering i fel färdriktning är förbjuden i Sverige och kommer bötfälls även om man står i en parkeringsruta och har P-skiva.

Felparkering

Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:

  • ökad trafiksäkerhet
  • bättre framkomlighet
  • tillgänglighet till parkeringsplatser

 Tidsbegränsad parkeringstid

 

För att visa vilken tid du parkerat bilen använder du en parkeringsskiva.

 

 

 Du kan hämta din parkeringsskiva på:

  • Biblioteken i Årjäng och Töcksfors
  • Medborgarkontoret i kommunhusets entré
  • Hos handlarna i Årjäng

Om det skulle vara slut på parkeringsskivor ska man skriva en lapp med ankomsttid och datum och lägga i rutan. 

Parkeringsövervakning

 Årjängs kommun har avtal med Securitas Sverige AB för parkeringsövervakning.
 Securitas övervakar tätorterna Årjäng och Töcksfors.

Felparkeringsavgift

Avgifterna är indelade i tre nivåer:

  • 600 kr för överträdelse gällande parkering för rörelsehindrad
  • 400 kr för överträdelse där förbud att stanna eller parkera fordon eller på en markerad hållplats för fordon i linjetrafik
  • 200 kr för  övriga förseelser

Parkeringsbot

Parkeringsbot betalas till Trafikverket på bankgiro 5051-6905. All information finns på parkeringsboten. 

Mer information finns i länkarna till höger.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 30 januari 2020

kontakta oss

Länkar