Lyssna

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Förhållningsregler:

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata 

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana/cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

Var går min tomtgräns?

I tätort följer tomtgränsen oftast fastighetsgränsen. Fastighetsgränser och gränsmärken har stor betydelse för markens användning och ofta för grannsämjan. 
Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. Att veta gränsens läge och vad man får och inte får göra med den eller nära den är viktigt vid till exempel fastighetsköp, bygglov, skogsavverkning, jakt, fiske, uppsättning av staket och plantering av häckar.

För mer information se länken till Lantmäteriet t.h.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 18 maj 2021

Kontakta oss

Läs mer här