Lyssna

I Väntan på Ambulans

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de som behöver snabbt skall få hjälp. IVPA betyder I Väntan På Ambulans.

Årjängs kommun har ett så kallat sjukvårdsavtal med landstinget i Värmland om att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS alarm bedömer att snabb hjälp måste till den sjuke och/eller där det tar lång tid för ambulans att nå fram till den hjälpbehövande.

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de behövande snabbt skall få hjälp. Räddningstjänstens personal har särskild utbildning för uppdraget och de har delegation av läkare samt tystnadsplikt.

Räddningstjänsten i Årjängs kommun rycker ut på följande sjukvårdslarm; hjärtstopp, stor blödning, ofri luftväg och där ambulansen inte är tillgänglig inom 10 minuter.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 17 mars 2016