Lyssna

Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Årjäng har två brandstationer, en i Årjäng och en i Töcksfors. Kommunstyrelsen ska svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att skador till följd av bränder och andra olyckor förebyggs.

Bild på räddningstationen
Räddningsstationen i Årjäng

Uppdrag

Räddningstjänsten i Årjängs kommun har som huvuduppgifter att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Arbetet innefattar också att förebygga skador, detta sker genom att utföra tillsyn, samråd vid ny-, om - och tillbyggnader. Räddningstjänsten bedriver även en omfattande utbildningsverksamhet. Räddningstjänstens arbetsmål är att invånarna skall leva i en säker och trygg kommun.

Information och rådgivning

En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, utbilda, att informera och ge råd till både enskilda och företag.

Politisk nämnd

Vår verksamhet styrs och beslutas av Kommunstyrelsen. Den fullgör de uppgifter inom räddningstjänst och sotning samt annan verksamhet som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor åvilar kommunen. Kommunstyrelsen svarar för tillsynen i fråga om brandfarliga varor enligt lagen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunstyrelsen utgör även krisledningsnämnd enligt lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 april 2017

Kontakt


 • Räddningschef
  Krister Davidsson
  Direkt: 0573-142 57
  Stf Räddningschef
  Magnus Östlund
  Direkt: 0573-142 56

  Besöksadress: Västanåsvägen 19 672 32 Årjäng

Läs mer

Intresserad av att bli brandman?