Lyssna

Nya skärpta nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att: 

Stanna hemma vid symtom

  • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.
  • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här

Begränsa nya nära kontakter

  • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Håll avstånd till andra och undvika platser med trängsel

  • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

  • Ta reda på vad som gäller när du ska resa och om det finns rekommendationer vid hemkomst.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

  • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.

Hålla en god handhygien

  • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
  • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vid besök på äldreboende

  • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

 Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 14 december 2020