Lyssna

Personligt ombud

De personer som är över 18 år och har en omfattande psykisk funktionsnedsättning som innebär stora hinder för ett fungerande vardagsliv kan få hjälp av ett personligt ombud.

Vad är ett personligt ombud?

  • Är den enskildes ombud och arbetar på uppdrag av den enskilde, enligt den enskildes behov och önskemål.
  • Arbetar oberoende av myndigheter och andra verksamheter.
  • Hjälper den enskilde att få det stöd och den service den enskilde har rätt till enligt lag.
  • Kan företräda den enskilde i kontakter.
  • Kan hjälpa den enskilde att samordna samhällets insatser.
  • Personligt ombud ersätter inte annan funktion i samhället, exempelvis boendestöd.
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 4 juni 2018

Kontakt

Läs mer