Lyssna

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuell rullstol, rollator, hygienhjälpmedel och toalettförhöjare.

Vem erbjuds hjälpmedel?

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara de dagliga aktiviteterna kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuella rullstolar, rollatorer, förhöjning till toalettstolar med mera.

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel

Kontakta kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster enligt kontaktuppgifterna till höger. Inom kommunen är det vanligast att en arbetsterapeut eller sjukgymnast gör en bedömning av dina behov och provar ut hjälpmedlet i hemmiljön. 

 Hjälpmedel är en del av rehabilitering/habilitering och provas ut individuellt till dig och får inte överlåtas på annan person.

Egenansvar

Ditt ansvar för egenvård tydliggörs alltmer inom hälso- och sjukvården och det ökade egenansvaret för hjälpmedel är en del av detta. Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenansvar är att bedöma om åtgärden kräver legitimerad personal (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska).

Hjälpmedel som övergår till egenansvar from 1 april 2016

Det betyder att du får köpa hjälpmedlet själv, till exempel

- Matlagnings- och diskhjälpmedel
- Bestick, muggar och sax
- Griptång och strumppådragare
- Enkel duschpall
- Stödkäpp
- Förhöjningsdynor

Många av dessa produkter går att köpa i affärer, på apotek eller via postorder och webbshop.

Vid behov av hjälpmedel under en kortare tid

Du kan ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara vardagen lättare. De hjälpmedel du kan hyra är

  • Manuell rullstol och transportrullstol
  • Arbetsstol
  • Portabel ramp
  • Duschpall
  • Toaförhöjning
  • Förhöjningsklossar till säng
  • Gåstativ och rollator

Vid behov av hjälpmedel under en längre tid

Har du ett långvarigt behov av hjälpmedel så sker förskrivning som tidigare av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

 Dokumentation

Vid förskrivning av hjälpmedel dokumenteras det i journal och det innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.

Skötsel

Skriftlig bruksanvisning medföljer hjälpmedlet. För att hjälpmedlen ska fungera på rätt sätt är det viktigt att de sköts, underhålls och rengörs enligt den bifogade bruksanvisningen.

Fel på ditt hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel går sönder kontaktar du din arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Ett trasigt hjälpmedel ska ej användas. 

Återlämning

När behovet av hjälpmedel upphör ska du återlämna hjälpmedlet till hjälpmedelsförrådet på Kvarnåsgatan 13.                 
Hjälpmedlet ska vara väl rengjort och märkt med namn och adress. Vill du ha ytterligare upplysningar, kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Avgift

Du betalar en avgift för bedömningen men inte för hjälpmedlet. I avgiften ingår förskrivning, det vill säga att:

  • Prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt
  • Informera, instruera och träna
  • Följa upp samt utvärdera funktion och nytta

Om du har hemtjänst ingår avgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Hjälpmedel som kommunen inte ansvarar för

Vissa hjälpmedel som exempelvis barnhjälpmedel, syn- och hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och elektriska rullstolar, ligger under landstingets ansvar. Sådana hjälpmedel kan du alltså inte få från kommunen.

Köpa egna hjälpmedel

Om du vill köpa ditt eget hjälpmedel finns det många bra produkter i den öppna handeln. Hjälpmedel finns tillgängliga genom att flera företag har produktkataloger och hemsidor där man kan beställa hjälpmedel själv.
Du kan också kontakta kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut, som kan berätta vad det finns, och var du kan köpa hjälpmedlen.

Tillfällig vistelse i kommunen

Om du tillfälligt vistas i kommunen och är i behov av hjälpmedel kan du kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut för hyra av hjälpmedel.
En avgift för hyra av hjälpmedel tas ut.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 juni 2020