Lyssna

Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att hjälpa, stödja och bidra till lösning av problem som kan drabba dig som patient. Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar, har inga disciplinära eller ekonomiska uppgifter och ska inte förväxlas med Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller det omhändertagande du fått, så tala i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för din vård eller med chefen för verksamheten. Deras uppgift är att hjälpa dig till rätta. De vill gärna höra dina synpunkter på vad du tycker är bra eller mindre bra.

Om du tycker det är svårt att framföra dina synpunkter till personalen eller kanske vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående kan du vända dig till Patientnämnden.

Patientnämnden hör till landstinget och Årjängs kommun har ett avtal med Landstinget som innebär att den också fungerar som Patientnämnd för Årjängs kommun

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 10 november 2020