Lyssna

Sammanhållen journalföring

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är en tjänst som gör det möjligt för vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare t.ex. landstinget

Varje vårdgivare t.ex. sjukhus, kommunal hemsjukvård, privata vårdgivare för sina egna journaler. Om du som patient haft kontakt med flera vårdgivare finns det information om dig på flera ställen.

Under september månad 2013 påbörjades införandet av Nationell Patientöversikt (NPÖ) i Värmland. Syftet är att vårdpersonal ska kunna ta del av viktiga journalanteckningar hos andra vårdgivare: landsting, kommun och privata vårdgivare för att kunna ge en god och säker vård.
Vårdpersonal som behöver ta del av journalanteckningar måste först fråga efter patientens samtycke. Det är bara behörig vårdpersonal som har en pågående vårdrelation med patienten som får ta del av journaluppgifter.

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 juli 2016