Lyssna

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan är en resursperson för de i kommunen som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och som har frågor och funderingar kring sjukdomen och de problem som den kan medföra.

 Demenssjuksköterskans arbete innebär att

  • Ge information, råd och stöd till personer med demenssjukdom och/eller närstående vid t.ex. anhörigträffar, hembesök, telefonsamtal
  • Informera om demensutredning
  • Informera om den hjälp/stöd som finns att tillgå och till vem man skall vända sig
  • Förklara/beskriva olika beteenden som beror på sjukdomen och ge tips/idéer om hur man kan underlätta för den sjuke och vårdare
  • Medverka vid hembesök och vårdplanering tillsammans med biståndshandläggare
  • Handleda personal inom hemtjänsten och särskilda boenden i omvårdnadsarbetet
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2014

Kontakt

Demenssjuksköterska
Telefonnummer: 0573-141 70