Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Anhöriga och frivilliga
Lyssna

Anhöriga och frivilliga

Anhöriga som ger stöd, vård och omsorg i hemmet till någon närstående äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad utgör en stor grupp i vårt samhälle idag. Anhöriga är oersättliga medarbetare och experter i samarbetet med de offentliga vårdgivarna. Därför är det viktigt med stöd som underlättar detta engagemang samtidigt som den egna hälsan och livskvaliteten bibehålls.

Samtal och frågor
Du kan vända dig till oss om du behöver information, vägledning eller bara vill ha någon att prata med. Samtalet kan ske per telefon, hos oss eller hemma hos dig och vi har tystnadsplikt.

Anhörigstöd

Anhörigstöd finns i flera former

 Demens

 • Dagverksamhet
 • Korttidsplats
 • Växelvård
 • Avlastning i hemmet med biståndsbeslut  gratis upp till 10 tim./månad därefter enligt taxa

 Missbruksproblematik

 • Vänd dig till Individ- och familjeomsorgen

Långvarig sjukdom

 • Korttidsplats
 • Växelvård
 • Trygghetslarm
 • Hemtjänst
 • Avlastning i hemmet med biståndsbeslut gratis upp till 10 tim./månad därefter enligt taxa

Funktionsnedsättning

 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse
 • Trygghetslarm

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 juli 2016

Handlingsplan

Anhörigsamordnare

Telefonnummer: 0573 - 141 00

Broschyr

Anhörigstöd