Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Äldre/Särskilt boende för dig som är äldre
Lyssna

Särskilt boende för dig som är äldre

Som hyresgäst på ett särskilt boende betalar du hyra för lägenheten. Du betalar även en avgift för omvårdnaden.

På särskilt boende som drivs av Förenade Care arbetar undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut och vid behov kontaktas läkare. Avgifter för besök hos/av läkare och mediciner betalar du själv.

Så fördelas lägenheterna

Kommunen har skyldighet att erbjuda dig en lägenhet inom tre månader från beslutsdatum. Lediga lägenheter fördelas utifrån vem som har störst behov av omvårdnad. Det är alltså det aktuella omsorgsbehovet, inte vem som väntat längst som avgör vem som erbjuds lägenhet.

Erbjudande om lägenhet

Om du som erbjudits lägenhet tackar ja, kommer verksamhetschefen för det aktuella boendet att kontakta dig och tillsammans planera inflyttningen.

Särskilt boende i kommunen

Det finns två särskilda boenden för äldre i Årjängs kommun som drivs av Förenade Care, Kvarnåsen i Årjäng och Solgården i Töcksfors. Uppdraget är reglerat i avtal och verksamheten följs kontinuerligt upp av kommunen. Biståndsenheten bedömer behovet av särskilt boende oberoende om boendet drivs av kommunen eller en extern aktör.

Ansökan

Ansökan lämnas till kommunens biståndshandläggare.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 oktober 2014