Lyssna

POSOM-gruppen

POSOM-gruppen består av en grupp människor som är en del av kommunens krisberedskap och kan aktiveras snabbt för att hjälpa människor vid kris, olycka eller annat. Gruppens främsta uppgift är att vara medmänniska. I POSOM-gruppen finns en sammankallande person som under kommunchefen ansvarar för verksamheten. Det finns ett antal lagar och förordningar som har betydelse för en POSOM-verksamhet och krisledningsarbete.

Två händer bildar formen av ett hjärta

Vad är POSOM?

För att kunna hjälpa enskilda personer eller grupper som drabbats vid kriser, olyckor eller andra oväntade händelser, har Årjängs kommun en POSOM-grupp. POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande.

Vad gör POSOM-gruppen?

En POSOM-grupp är grupp människor som har till uppgift att vara medmänniska, att vara ett emotionellt stöd, hålla en hand, informera, se till att det finns mat och filtar samt hjälp med att kontakta anhöriga. Fysiska skador tas om hand av sjukvården. Posom-gruppen ingår som en del i kommunens krisberedskap och aktiveras snabbt för att sedan lämna över ansvaret till kommunens egen organisation.

Behov av POSOM-insats kan påkallas av:

 • Räddningsledare eller Räddningschef i beredskap
 • Kommunens krisledningsorganisation
 • Gruppen själv genom en sammankallande person

POSOM organisation

I POSOM-gruppen finns en sammankallande person som under kommunchefen ansvarar för verksamheten. POSOMs ledningsgrupp består av tjänstemän i kommunen, svenska kyrkan och lokalpolisen. En resursgrupp samverkar vid behov med Landstingets värmlandsgrupp för krisstödssamordning.

Övergripande organisation och ansvar

Politiskt ansvar

Vid extraordinär händelse blir Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) en krisledningsnämnd som tar över allt ansvar och befogenheter som finns i nämnder och styrelser.

Ansvarig tjänsteman och förvaltningar

Kommunchefen ansvarar för att det finns en POSOM-grupp och att denna är utbildad och övad för att rycka in vid en krissituation. Varje förvaltning har en krisplan som används när en allvarlig händelse inträffar.

Lagar och förordningar 

Det finns ett antal lagar och förordningar som har betydelse för en POSOM-verksamhet och krisledningsarbete:

 • SoS 2009
 • Lag (2006:544)
 • Förordning (2006:637)
 • MSBFS (2010:6)

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 maj 2020

Kontakt


 • Kultur- och fritidschef
  Direkt: 0573-141 33
  Storgatan 66
  Box 906
  672 29 Årjäng