Hem/Invånare/Omsorg & hjälp

Omsorg och hjälp

Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet, och ibland kan man behöva hjälp av andra. Årjängs kommun erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt, inflytelserikt och bra liv som möjligt.

Lyssna

Ekonomi och ekonomiskt bistånd

 Om du behöver hjälp med ekonomin kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan du till exempel få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter om ekonomin, till exempel god man.

 

Barn, ungdom och familj

 Råd, stöd och hjälp är något vi många gånger behöver och behovet kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och familj.

 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i hemmet.

 

 

 

Rehabilitering

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter. Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag. 

 

 

Hjälp i hemmet

Olika former av stöd som ska göra det möjligt för personer att bo kvar i sin egen bostad så länge som möjligt.

 

 

Psykisk funktionsnedsättning

Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i vardagslivet.

 

 

 

Fysisk funktionsnedsättning

Stöd till personer med fysisk funktionsnedsättning finns i olika former.

 

 

 

 

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 juni 2019

Synpunkter & klagomål

Blanketter för anmälan