Hem/Invånare/Nyhetslista invånare/Vi ger våra ledamöter möjlighet att delta i politiska möten på distans
Lyssna

Vi ger våra ledamöter möjlighet att delta i politiska möten på distans

Publicerad 2020-03-26 11:36

Med anledning av Coronapandemin ger vi våra ledamöter möjlighet att delta på de politiska mötena på distans. Möjligheten till detta regleras i vårt nuvarande reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Årjängs kommun. Ändringen gäller inte Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott där det förekommer sekretessärenden.

Rekommendationer till ledamöter 

Årjängs kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vi rekommenderar att en ledamot deltar på distans om hen:

 • tillhör en riskgrupp.
 • har förkylningssymptom (även lättare symptom).
 • fått särskilda riktlinjer kring sociala kontakter under arbetstid av sin arbetsgivare.

Regler vid politiska sammanträden

Sammanträden hålls i de största lokalerna, så de ledamöter som önskar delta fysiskt, kan sitta på minst 1 meters avstånd ifrån varandra.
Nämnden eller styrelsen får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter på distans. Det är ordförande i respektive instans som bestämmer när det är lämpligt. Ljud- och bildöverföring måste kunna ske i realtid och alla deltagare ska kunna se och höra varandra på lika villkor.

Möjlighet att delta på distans gäller tills vidare

Nämnder har sen den 23 mars haft sammanträden med ett antal ledamöter som deltagit på distans. Så länge det finns särskilda skäl kommer vi ge våra ledamöter möjlighet att delta på detta vis.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 mars 2020

Kontakt


 • Administrativ chef
  Administrativa avdelningen
  Direkt: 0573-140 25

 • IT-strateg
  Kommunchefens stab
  Direkt: 0573-141 11