Hem/Invånare/Nyhetslista invånare/Uppdaterad lägesbild om arbetet inom vård och omsorg
Lyssna

Uppdaterad lägesbild om arbetet inom vård och omsorg

Publicerad 2020-05-05 14:35

Uppdaterad lägesbild om arbetet inom stöd och omsorg

Årjängs kommun har haft sin krisorganisation aktiverad i flera månader med anledning av coronapandemin. Vårt uppdrag är att minska smittspridningen och att säkerställa kommunens ansvar för verksamheten stöd och omsorg. Hela tiden har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Värmlands vårdrutiner.

Allmän smittspridning

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att vi har en allmän smittspridning av coronaviruset i samhället. Vi konstaterar att Årjängs kommun inte har några konstaterade fall av covid-19 inom hemtjänst och särskilda boenden. Vilket följs upp kontinuerligt genom lägesbild 2 gånger/vecka med samtliga av Stöd och omsorgs verksamheter, då även särskilda boenden som drivs på entreprenad. Antal registrerade covid-19 smittade personer i samhället överlag registreras på läns nivå. Uppgifter om hur det ser ut på kommunnivå har vi inte. De som har symtom provtas inte per automatik, utan isolering gäller vid ett eller flera symtom. Har man ett gott allmäntillstånd och klarar sig utan vård är man inte prioriterad för provtagning. Så en exakt siffra på antal smittade i samhället kommer vi aldrig kunna få, och det måste vi lära oss att förhålla oss till.

Årjängs kommun jobbar nu vidare för att minska smittspridningen

Vi använder skyddsutrustning enligt Region Värmlands rutiner. Från och med måndag 4 maj gäller nya rutiner från Region Värmland gällande skyddsutrustning inom vård och omsorg. Då kommer alla medarbetare inom vården att använda visir i nära kontakt med brukarna. Det vill säga all vård/kontakt som sker nära. Nära är allt inom 2 m. Vi har köpt in ett stort antal visir, även tillverkat egna, och fler beställningar har gjorts. Så visir för våra medarbetare finns att tillgå. Så även på de särskilda boendena som Förenade Care driver.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi har övrig skyddsutrustning såsom handskar, plastförkläden, handsprit och ytdesinfektion. Munskydd som komplement till visir ska användas när risk för aerosolsmitta eller risk för stänk under visiret finns.

Korttidsavdelningen är tömd och förberedelser gjorda för att där kunna ta emot covid-19 patienter. Lediga platser på Kvarnåsen och Solgården används till de som behöver korttidsvård och inte har en misstänkt eller konstaterad smitta. Samarbetet med Förenade Care fungerar mycket väl.

  • Akutkit med skyddsutrustning finns i alla verksamheter, samt i alla bilar.
  • Information, och utbildning riktat till alla medarbetare och chefer som arbetar inom verksamheten sker kontinuerligt
  • Flera nya vikarier har skolats in, och ytterligare är på väg.
  • Verksamheten planeras utifrån rådande omständigheter på ett så optimalt sätt som möjligt vad gäller bla. kontinuitet
  • Inventering av var i kommunens verksamhet det finns vårdutbildad personal har skett.
  • Intresseanmälningar har inkommit från frivilliga för att kunna hjälpa till om/när situationen så kräver.

Tack för att du tar ditt samhällsansvar, tillsammans håller vi i och håller ut!

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 5 maj 2020