Hem/Invånare/Nyhetslista invånare/Presentkort för att stödja det lokala näringslivet i Årjängs kommun
Lyssna

Presentkort för att stödja det lokala näringslivet i Årjängs kommun

Publicerad 2020-04-09 10:29

På kommunstyrelsens möte beslutades att fler åtgärder ska vidtas för att stödja det lokala näringslivet och invånarna i Årjängs kommun. Coronapandemin får påtagliga effekter för näringslivet och så är läget även i Årjängs kommun. Inför påsken har kommunstyrelsen beslutat att ge alla medarbetare och vikarier ett presentkort på 400 kronor att använda hos lokala företag och restauranger.

– Vi fortsätter våra insatser för att stödja företag och invånare. Under kommunstyrelsens möte tog vi beslut om en ytterligare åtgärd. Alla medarbetare och vikarier kommer att få ett presentkort som påskgåva att använda i valfri butik eller restaurang i Årjängs kommun. Det är ett sätt för oss att visa att vi värdesätter våra medarbetares insatser, samtidigt som vi gynnar det lokala näringslivet, berättar Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tidigare beslutade åtgärder

Redan under mars månad fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om ett åtgärdspaket med anledning av den ansträngda situationen för företag och invånare i Årjängs kommun. Följande åtgärder infördes i mars och gäller tills vidare.

• VA- och avfallsavgiften för företag och invånare tas bort under perioden april-juni.
• Avgift för bygglov tas bort för företag och invånare under resten av året.
• Företag får uppskov avseende kommunala avgifter upp till sex månader.
• Verksamheter med uteserveringar tillåts öppna omgående.
• Kommunen genomför enbart tillsyn som bedöms vara nödvändig för att minska företagens kostnader och tidsåtgång.
• Lokala företag gynnas i upphandlingar genom att kommunen ställer krav på hållbarhet, exempelvis gällande minskade transporter. Om upphandling inte krävs sker inköp lokalt.
• Kommunen har som målsättning att betala alla inkomna fakturor inom 10 dagar istället för 30.
• Hemkörning utökas till att omfatta riskgrupper och äldre över 70 år, utan biståndsbedömning. Ersättningen till handlarna fördubblas.
• Drygt 300 000 kronor avsätts för sommarjobb till skolungdomar.
• Ett samarbete med kyrkorna startas upp. Alla invånare ska ha någon att prata med.
• Kommunen fortsätter samverkan med näringslivet för att ta fram fler åtgärder.
• Förstärkt marknadsföring av Årjängs kommun.
• Större investeringar kommer att genomföras enligt plan. Årjängs kommun ska bland annat bygga en förskola i Töcksfors och en ny simhall i Årjäng.

Åtgärder för företag och invånare prioriteras högt

Samtliga partier i Årjängs kommun är överens om att det behövs kraftfulla insatser för att stödja det lokala näringslivet och invånarna framöver.

– Vi vill visa att vår kommun är handlingskraftig. Frågorna om olika åtgärder för att underlätta för våra företag och invånare kommer att ha hög prioritet och lyftas fram på kommunstyrelsens möten, berättar Anette Eriksson (C), kommunstyrelsens vice ordförande och Lennart Bryntesson, ledamot i kommunstyrelsen (MP), båda representanter från majoriteten i Årjängs kommun.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 9 april 2020