Hem/Invånare/Nyhetslista invånare/Nyheter för inrikes och utrikes resor
Lyssna

Nyheter för inrikes och utrikes resor

Publicerad 2020-05-14 09:00

UD avråder från alla icke nödvändiga resor

Ett beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020. Detta efter att UD gjort bedömningen på grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning

Beslutet meddelades ursprungligen den 14 mars 2020 och har förlängts en gång tidigare.
Frågor och svar om reseavrådan

Norge lättar på gränsrestriktionerna

Norge väljer nu att öppna upp för EES-medborgare som vill besöka familjen i Norge. Men fortfarande gäller det att förhålla sig till gällande karantänsregler för den som reser in i landet. Justitiedepartementet i Norge ändrar i förordningen om inreseförbud som gällt sedan den 15 mars.  De nya reglerna börjar gälla omedelbart. 
*Med begreppet EES-medborgare avses medborgare i EU:s medlemsstater samt medborgare i Island, Liechtenstein och Norge.

Dessa får nu besöka Norge

  • EES-medborgare som är familjemedlemmar till en norsk medborgare.
  • EES-medborgare som besöker minderåriga barn, make eller sambo eller makan eller sambons minderåriga barn i Norge, samt minderåriga EES-medborgare som besöker föräldrar i Norge.
  • EES-medborgare som äger fastigheter i Norge, inklusive fritidshus, och som ska besöka dem.

Läs mer på Norges Justitiedepartement

Nya rekommendationer för inrikes resor

Tidigare har uppmaning varit att avstå alla icke nödvändiga resor inom landet, människor har gjort rätt och följt det här och läget är fortfarande allvarligt. Men nu görs en justering, meddelade statsminister Stefan Löfven vid Regeringens presskonferens den 13 maj 2020

Resor som motsvarar en till två timmar med bil från hemorten kan nu genomföras under vissa förutsättningar, och med stor försiktighet. Risken för smittspridning i samband med sådana resor beror på om hur ni tar er dit, vilka umgås ni med och hur rör ni er i samhället, sa Statsminister Stefan Löfven på presskonferensen.

Folkhälsomyndigheten kommer under de närmaste veckorna att ytterligare precisera rekommendationer för hur vi kan planera för resor sommaren 2020

Frågor och svar på Folkhälsomyndigheten

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 14 maj 2020