Hem/Invånare/Nyhetslista invånare/Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge
Lyssna

Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge

Publicerad 2021-01-25 15:34

Folkhälsomyndigheten förtydligade på måndagen att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare, det gäller även vård- och omsorgspersonal.

Norska myndigheter bekräftade under den gångna helgen att man påvisat flera fall av den brittiska coronavirusvarianten, som misstänks kunna vara mer smittsam, och att man befarar ett större utbrott orsakat av detta virus i Norge.

Med anledning av detta meddelade Folkhälsomyndigheten att Norge klassas som ett riskland för virusvarianten. Det innebär att resande från Norge omfattas av förhållningsregler enligt smittskyddslagen, vilket i förlängningen har påverkan på framför allt arbetspendlarna.

Informationen nedan ger en utförlig information om vad som gäller.

Inresande från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien (ej transit eller arbetspendling) senaste 14 dagarna

 • ska stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet. Får inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Får inte åka med allmänna kommunikationsmedel.
  Detta gäller i sju (7) dagar sedan inresa till Sverige.
 • ska provtas så snart som möjligt efter att de har kommit till Sverige (gäller även för asymtomatiska).
 • provtagning ska upprepas på den 5:e dagen efter avresan från landet. Om det första provet är negativt och det gått mer än sju (7) dagar sedan avresa från landet är upprepad testning inte aktuell.
 • Minst ett prov ska tas om det är mindre än 14 dagar sedan resenären kom till Sverige.
 • Gäller barn och vuxna. Barn under 6 år provtas inte.

Vårdpersonal (hälso- och sjukvård samt omsorg) som är hushållskontakt till resenär som varit i riskland de senaste 14 dagarna (ej transit eller arbetspendling)

 • ska stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet. Får inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Får inte åka med allmänna kommunikationsmedel. Detta gäller under samma period som resenärens (se ovan).
 • provtas vid symtom.


Övriga hushållskontakter till resenär (ej transit eller arbetspendling)

 • bör stanna hemma i väntan på resenärens provsvar. Helst bör man invänta provsvar på prov nr 2 innan återgång till normala aktiviteter, men det är inget krav.
 • uppmanas i enlighet med de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att arbeta hemifrån, vara mycket uppmärksamma på milda symtom och undvika nära kontakt med andra personer.
 • provtas vid symtom.
 • gäller både barn och vuxna.

Arbetspendling

 • arbetspendlaren ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet.
 • om länderna arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det.
 • den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal inkl. tandvård, som alltså kan arbeta.
 • om den som arbetspendlar bor i Norge och arbetspendlar till Sverige ska denna person provtas för SARS-CoV-2 en gång per vecka.

Allmänt

 • Tidigare rekommendationer om hantering av inresande från riskländer och deras hushållkontakter gäller nu även för Norgeresenärer.
 • Gränsen mot Norge är stängd sedan natten mellan 24-25 januari, detta utifrån att man vill minska risken för att det blir trängsel i Sverige när Norge nu stänger ned. Alltså i analogi med gränsstängningen mot Danmark.
 • Det som avviker från hanteringen av resande från Danmark är att Norge nu ingår i riskländerna (de övriga är Storbritannien, Sydafrika och Brasilien) för virusvariant av SARS-CoV-2. Det gör inte Danmark, vilket är ytterligare en dimension. Man kan därför inte likställa arbetspendling till Norge med Danmark.
 • Ovanstående regler gäller endast för resande/arbetspendlare och deras hushållskontakter, Närkontakter, det vill säga de som inte bor i samma hushåll (t ex arbetskamrater) berörs inte av reglerna.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

Nya rekommendationer till personer som varit i Norge

Vägledning för smittspårning av covid-19

Rekommendationer till arbetsgivare inom vård och omsorg angående personal som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 januari 2021

Kontakt

Myndighetsinformation