Hem/Invånare/Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll
Lyssna

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du alla nämnders sammanträdesdagar för 2021. Är du intresserad av vad de olika nämnderna diskuterar och tar beslut om, hittar du också kallelser och protokoll här.

Sammanträdesdagar 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse/nämnd

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

22

   29 (inställt)

26

31 

14

-

-

27

25

29

 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20

17

10, 17, 31

21

12, 26

-

-

18

29

27

24

  -

Kommunstyrelsen

-

3

10

14

5

2

-

-

1

6

10

  1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

19

16

16

20

18

-

-

24

21

19

23

  -

Barn- och utbildnings­nämnden

-

2

2, 30

-

4

8

-

-

7

5

2

 7

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

20

-

3

14

26

-

-

25

29

-

10

  -

Bygg- och 
miljö­nämnden

-

10

24

-

5

9

-

-

15

20

-

 1

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

19

-

9

13

25

-

-

31

28

-

16

  -

Kultur- och 
fritids­nämnden

-

9

23

-

4

8

-

-

14

19

-

 7

Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott

21

18

18

22

20

23

-

19

16

21

18

  -

Stöd- och 
omsorgs­nämnden

-

4

4

8

5

10

-

-

2

7

4

 9

Pensionärs-och tillgänglighetsrådet

 -

  -

 17

  -

 -

 9

  -

 -

 15

  -

 -

 8

Samverkansforum

 -   2   -   29   -    -    -    -    -   28   -    - 

2-dagars budgetöverläggning #

   -

 25, 26

    -

   -

 -

   -

  -

  -

   -

  -

  -

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäller kommunstyrelsen och övriga nämnders presidie.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 april 2021