Lyssna

Styrmodell

Vår vision, värdegrund och fyra fokusmål utgör tillsammans kommunens styrmodell. Årjängs kommuns styrmodell är ett stöd i arbetet med att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat, men här ingår också de lagar och regler som våra verksamheter måste följa.

Vision

Årjäng- Värmlands tillväxtkommun

En modern kommun med tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar utveckling både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill ha ett öppet och välkomnande samhälle med en levande landsbygd. I Årjängs kommun finns det utrymme för nya människor och idéer.

Vår värdegrund

Vi tar ansvar, har ett respektfullt bemötande och levererar hög kvalitet.

Ansvar

Vi tänker helhet och samverkar, allas insats spelar roll.

Respekt

Vi har ett bra bemötande och ser alla människors lika värde.

Kvalitet

Vi har kunskap och kompetens, vårt arbetssätt utvecklas genom ständiga förbättringar.

Fokusområden

Näringsliv

Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens utveckling. Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och växande näringsliv.

Medarbetare

En effektiv verksamhet med ett tydligt och inkluderande ledarskap ger godaresultat, delaktighet och engagerade medarbetare.

Hållbar tillväxt

Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt som är hållbart, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Livskvalitet

Omsorg och service utgår från invånarnas förutsättningar och behov samt ger möjlighet till livslångt lärande och utveckling. I ett öppet samhälle välkomnas alla att delta.

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 februari 2020

Kontakt