Lyssna

Revisorer

Förtroendevalda revisorer granskar den kommunala verksamheten

För granskningen av nämndernas verksamhetsområden finns förtroendevalda, kommunala revisorer. Revisorerna utses av kommunfullmäktige och ska pröva om den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Revisionsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige

Revisorerna intar en oberoende ställning i förhållande till dem som de ska granska och varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Efter granskningsarbetet ska de redovisa resultatet i en revisionsberättelse och överlämna den till kommunfullmäktige. Om revisorerna vill framställa anmärkningar mot verksamheten ska de i revisionsberättelsen ange anledningen till detta samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för nämnden eller enskilda förtroendevalda i en nämnd.

Årjängs kommuns valda revisorer för perioden 2019-2022

Sakkunnigt biträde KPMG

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 april 2021

Kontakt