Lyssna

Kommunens nämnder

I Årjängs kommun finns sex nämnder: barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, stöd- och omsorgsnämnden samt valnämnden.

I Årjängs kommun finns sex nämnder:

  • barn- och utbildningsnämnden
  • bygg- och miljönämnden
  • kommunstyrelsen
  • kultur- och fritidsnämnden
  • stöd- och omsorgsnämnden
  • valnämnden

Obligatoriska nämnder är kommunstyrelsen och valnämnden. Det måste också finnas en nämnd som beslutar i myndighetsärenden.

Nämndernas uppgifter

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka uppgifter de ska ha. Det regleras i nämndernas reglementen. Nämndernas uppgifter regleras också i olika lagar och andra författningar.

Nämnderna beslutar i olika frågor som rör deras verksamhet. De har också möjlighet att överlåta beslutanderätten till anställda, s k delegering.

Mål och riktlinjer från fullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer också varje år mål och riktlinjer för nämndernas verksamheter, det vill säga, vad fullmäktige förväntar sig av verksamheterna. För att nämnderna ska kunna fullgöra sina verksamheter och uppfylla de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om får de en budgetram, en summa pengar, som de får använda sig av.

Du kan läsa mer om varje nämnd på deras egen sida.   

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 januari 2019

Kontakt