Lyssna

Folkhälsosamverkan

Folkhälsosamverkansgruppens övergripande verksamhet är att främja kommuninvånarnas hälsa och trygghet utifrån nationella mål, de prioriteringar som fastställts av kommunfullmäktige och Hälsoplanen. I samverkansgruppen finns representanter från olika verksamheter och nämnder.

Uppdrag och mål

Årjängs folkhälsosamverkansgrupp är initiativtagare och uppdragstagare till flera olika projekt som idag bedrivs inom kommunen. Samverkansgruppen är underställd kommunstyrelsen och är samtidigt kommunens remissinstans gällande hälsa och trygghet. Målsättning är att främja kommuninvånarnas hälsa och trygghet samt att förebygga ohälsa och otrygghet.

Representanter i samverkansgruppen

Förtroendevalda

  • En förtroendevald väljs i varje nämnd som representant i samverkansgruppen.
  • Ordförande är kommunstyrelsens representant.
  • Vice ordförande är stöd- och omsorgsnämndens representant.

Tjänstepersoner från kommunens förvaltning

  • Kommunchefen
  • ANDT-samordnaren (alkohol, narkotika, droger, tobak).

Övriga deltagare

  • Friskvården i Värmland.
  • Representanter från kommunens förvaltning, andra myndigheter, föreningar och organisationer kan adjungeras (tillfälligt tillkallas) vid behov.

Kontakt

Har du frågor angående folkhälsosamverkan är du välkommen att kontakta hälsokonsulent Catrine Axelsson som också är sekreterare i samverkansgruppen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2019

kontakt

Relaterad information