Lyssna

Bolag och stiftelser

Årjängs kommun äger helt eller delvis ett antal bolag. På de här sidorna finner du en kort information om de kommunala bolagen och stiftelserna. Mer information får du på respektive bolags egen hemsida.

Kommunala bolag

Kommunen äger två helägda bolag: Årjängs Bostads AB (ÅBAB) och Årjängs Nät AB.

ÅBAB har till uppgift att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och/eller tomträtter med bostäder, lokaler och andra anläggningar. Ändamålet är att i första hand främja kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

Årjängs Nät AB har till uppgift att bygga, äga och förvalta ett fiberoptiskt nät i kommunen. Bolagets  ändamål är att att stimulera fortsatt bredbandsutveckling i kommunen genom att bidra till effektiv konkurrens på marknaden för elektronisk kommunikation, samt att sänka etableringströskeln för andra marknadsaktörer avseende nyttjande av IT-infrastruktur.

Kommunala stiftelser

Årjängs kommun är delägare i flera stiftelser. 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2020