Hem/Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation
Lyssna

Kommunens organisation

Kommunen styrs av kommunfullmäktige och olika nämnder som fattar beslut om den kommunala verksamheten. Till varje nämnd hör en verksamhet med anställda tjänstemän och annan personal som ska se till att besluten genomförs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige fattar beslut i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det gäller bland annat skatt och avgifter, mål och riktlinjer för verksamheten samt budget.

Nämnder

Årjängs kommuns politiska organisation utgörs av kommunfullmäktige och nämnderna. Hit hör också kommunrevisionen och valberedningen. Det är fullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska göra. Kommunstyrelsen och valnämnden är dock obligatoriska nämnder. Vi har också två kommunägda aktiebolag, Årjängs Bostad AB samt Årjängs Nät AB. Fyra nämnder är i samverkan med andra kommuner.

Årjängs kommun har sex nämnder

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Stöd- och omsorgsnämnden
 • Valnämnden

Fyra nämnder i samverkan

 • Drift- och servicenämnden
 • Hjälpmedelsnämnden
 • Patientnämnden
 • Överförmyndarnämnden - Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle och Årjäng

Förvaltning, verksamheter, staber och enheter

Årjängs kommun har en förvaltning som leds av en förvaltningschef som är kommunchefen.

Förvaltningen är indelad i sex verksamheter

 • Barn och utbildning
 • Bygg och miljö
 • Kultur och fritid
 • Räddningstjänst
 • Samhällsbyggnad
 • Stöd och omsorg

Stabsfunktioner och enheter

 • Administrativa avdelningen
 • Ekonomiavdelningen 
 • Personalavdelningen 
 • IT
 • Juridik och kvalitetsutveckling
 • Kommunikation
 • Näringsliv - i samarbete med föreningen Nordmarkens Näringsliv
 • Säkerhetssamordning

Inom varje verksamhet och stab finns anställda som sköter kommunens administration, beslutar i olika frågor och verkställer beslut på uppdrag av de politiska nämnderna. 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 mars 2020

Kontakt


 • Administrativ chef
  Administrativa avdelningen
  Direkt: 0573-140 25

Organisationsschema